Internetbanner2 TVBreukelen

 

De laatste nieuwtjes van en voor TVB'ers

Freek benoemd tot erelid!

Tijdens afgelopen ledenvergadering is Freek van Vliet benoemd tot erelid van de vereniging. FreekHij kreeg uit handen van de secretaris een oorkonde en een bos bloemen uitgereikt, en er werd hem een erespeld opgespeld. Freek is al sinds de oprichting op 22 januari 1986 lid, en heeft in het nu 31 jarig bestaan van de vereniging tal van functies vervult. Zo is hij in het begin jarenlang secretaris geweest, en organisator van de jaarlijks gehouden triathlon wedstrijd. Ook nu nog verleend hij hand en span diensten rond dit evenement. Verder was hij vele jaren de regelaar van de verhuur van onze fietsenstalling, en bij de uitgifte helpt hij nog steeds. Hij was ook alle 25 keer aanwezig tijdens de trainings weekenden, waarbij ook iedere keer de "grote" map te voorschijn kwam, waarin Freek het hele archief van de club bijhield. Als Freek iets niet uit zijn hoofd wist was het in ieder geval daarin terug te vinden. Naast al deze activiteiten was Freek ook nog organisator van meerdere activiteiten van de vereniging zoals de de tijdritten in de polder en Brug tot Brugloop. Zoals al gezegd is hij nu ook nog actief voor de vereniging, en is hij is nu ook nog jurylid bij de NTB.

Freek Proficiat!

 

 

 


 

 


De inschrijving voor de wedstrijd op 4 mei 2019 zit vol.

Voor plaatsing op de wachtlijst kijk hier


 

 Bekijk ook onze facebook pagina:

media facebook


  Voor de wedstrijdkalender klik op het NTB logo

ntb_logo